Filip Smoljak a Petr Šméral

vás zvou do divadla na představení

Jára Cimrman

záskok

pro Simonku

Divadlo Horní Počernice

dne 5. 9. 2020 v 18:00 hod.

PROGRAM:

Cimrman-Smoljak-Svěrák:

Vizionář

Jednoaktovka se Smrtkou, který nesmí ani naznačovat.

 

Hraje Divadelní studio Martiny Výhodové:

 • Klavírní virtuoz: Filip Smoljak, j.h.
 • Ptáček: Václav Vislous
 • Hlavsa: Petr Frömel
 • František: Tomáš Žiaček
 • Smrtka: Ondřej Pyrochta

 

– přestávka –

Cimrman-Smoljak-Svěrák:

Záskok

Hra o nešťastné hře Vlasta s živou nebožkou na jevišti.

 

Hraje Divadelní studio Martiny Výhodové:

 • Prácheňský: Václav Vislous
 • Dr. Vypich: Petr Frömel
 • Vlasta: Ondřej Pyrochta
 • Bárta: Kamil Chaloupka
 • Vogeltanz: Jakub Krainer
 • Principál: Daniel Rubeš

 

Režie: Martina Valíková-Výhodová

Večer se koná pod záštitou obecně prospěšné společnosti Muži a ženy, poskytovatele socíální služby Zrcadlová pomoc. Výtěžek ze vstupného bude použit na “ZÁSKOK PRO SIMONKU”, tedy osobní asistenci, která umožní Petrovi Šméralovi alespoň občasný oddych od náročné 24hodinové péče: “Simonka se narodila s vzácnou genetickou vadou (CFC syndrom), která u ní spustila nejen kombinované postižení, ale i řadu doprovodných zdravotních těžkostí, včetně vážných epileptických záchvatů.
 
Přes veškerou snahu lékařů se její zdravotní stav před 3 lety rapidně zhoršil, až jsme skončili v paliativním týmu v Motolské nemocnici. Byť se její stav v poslední době stabilizoval, její péče stále vyžaduje 24hodinový dohled, pomoc a asistenci, které se nám bohužel nedostává a je finančně nákladná. Asistenční službu si hradím z vlastních zdrojů, a protože jsem se musel všeho vzdát a péči zajišťuji Simonce sám, tak jich je velký nedostatek.”
Simonku nejlépe podpoříte zakoupením vstupenky
a silným potleskem na závěr představení.
U vchodu si můžete za dobrovolný příspěvek koupit HERÁŠEK.
Mecenášem divadelního představení je zakladatel a ředitel Muži a ženy o.p.s. Filip Smoljak, který věnoval na pokrytí produkčních nákladů 20 tis. Kč.
Filip Smoljak kandiduje v podzimních volbách do Senátu v Praze 9 a 14 (volební obvod 24)

Chci lístky na Cimrmana a podpořit tak Simonku